NO JABATAN NAMA ALAMAT
RW RT
  XIV   SUKUR
Jl. Teluk Grajakan 21
123   1 SUKASTO Jl. Teluk Grajakan  RT02
124   2 LUKIK WAGIONO Plaosan Permai D-25
125   3 GUSTAF  EKO Plaosan permai B-21
126   4 UJANG Jl. Teluk Grajakan
127   5 SARWONO Jl. Teluk Grajakan 29 A
128   6 DIDIK HADI PRABOWO Jl. Teluk Grajakan